Letos uvidíte

MFF Klatovy

Ensamble Folklorico Rey Curre

Kostarika

Naše skupina byla založena v Tibás, San José Costa Rica díky folklorním nadšencům se zájmem rozšiřovat, učit a vštěpovat naši kulturu, hudbu, tanec a tradice na národní i mezinárodní úrovni.

Název souboru vychází z názvu původní rezervace Curre Rey, která se nachází na jihu země v provincii Puntarenas a chrání kulturu a tradice lidí Boruca, kteří se v současnosti dělí na dvě území, Bruna Cajc (Boruca) a Yimba Cajc (Rey Curré).

Naše obsazení tvoří taneční sekce tvořená 20 tanečníky a tanečnicemi. Hudební sekce se skládá z 15 hudebníků.

Virestads Folkdanslag

Švédsko

Jsme Virestads Folkdanslag a pocházíme z jižního Švédska z malé vesničky Virestad s přibližně 150 obyvateli poblíž Älmhultu, kde byla téměř před 80 lety založena nábytkářská společnost IKEA. Náš spolek byl založen v roce 1975 a dodnes máme členy, kteří se v té době angažovali.

Tančíme tradiční švédské lidové tance. Soubor tvoří kromě našich tanečníků 10 hudebníků hrajících na housle, akordeon, klávesovou harfu, citeru a flétnu. Je to poprvé, co navštívíme Českou republiku. V minulosti jsme vystupovali v USA, Maďarsku, Německu a severských zemích.

Když je slunce o svatojánském víkendu (Midsommar) na svém nejvyšším bodě na obloze, pořádáme v Älmhultu a okolí během dvou dnů 10 představení.

Trachtenjugend Almrausch Stamm Regensburg

Soubor byl založen v roce 1905 a dětský soubor v roce 1973. Letos tedy slaví 50 let od svého založení. 

Soubor nosí typické bavorské kroje (zvané Dirndl a Miesbacher Tracht) a děti se učí tradiční lidové tance a Schuhplattler.

Skupinu mládeže v součastnosti tvoří 40 dětí a mládeže ve věku 2–18 let.

Soubor lidových písní a tanců Žerotín ze Strážnice

Soubor lidových písní a tanců Žerotín vznikl ve Strážnici v létě roku 1969. Vznikl z nadšení mladých lidí pro zpěv, lidový tanec, historii a tradice našeho města. A je tomu tak i dnes, kdy je Žerotín stále mladým souborem čítajícím přibližně 25 členů ve věku 15–35 let.
To všechno se ale neobejde bez doprovodu cimbálové muziky, tou první a osudovou byla souboru Cimbálová muzika Mirka Menšíka, která s ním spolupracovala od jeho založení. Poté se jich po boku souboru vystřídalo hned několik. Dnes soubor doprovází cimbálová muzika pod vedením primáše Jožky Šťastného.

Lenka Fučíková

zakladatelka Folk it, host sobotního odpoledne

“Lidový tanec pro mě představuje přirozenost. Těší mě ho předávat nevšední formou všem, bez rozdílu věku nebo pohlaví!” 

Tančila od malička. Napřed jen tak, pak na Taneční konzervatoři. Nakonec i profesionálně. Jako sólistka VUS Ondráš se podívala i do zahraničí; mnohé o slovenském folkloru ji naučilo angažmá v proslulém SĽUKu (Slovenský ľudový umelecký kolektív).

Absolvovala Magisterský obor Tanečního a pohybového divadla a výchovy na JAMU, ale třeba i akreditovaný kurz Pilates. A teď vede Folk it!

Pošumavská dudácká muzika

host středečního před festivalového večera

Pošumavská dudácká muzika vznikla v roce 1989 ve Strakonicích. Členové muziky pocházejí z okolí Strakonic a ze šumavského Podlesí.

Soubor vychází z tradice české dudácké hudby. Jeho repertoár tvoří nejen lidové písně a tance z Prácheňska, Šumavy a Pošumaví, ale též rekonstrukce starých zápisů dudáckých muzik z oblastí Chodska a Chebska. Součástí repertoáru jsou též německé lidové písně a tance z oblasti Šumavy a Chebska.

V organizační činnosti kapela udržuje úzké kontakty s rakouskými a bavorskými skupinami i s německými krajanskými spolky se vztahem k Šumavě a Chebsku.

Folklorní soubor Mladina

host pátečního večera

Plzeňský lidový soubor Mladina vznikl v roce 1954 jako Soubor písní a tanců Škoda Plzeň. Pod současným názvem, kterým se soubor hlásí k plzeňské tradici — dobrému pivu — působí soubor od roku 1994. 

Těžiště jeho repertoáru leží v oblasti jihozápadních Čech. Mladina disponuje autentickými kroji z oblasti jihozápadních Čech i kostýmy pro své hudebně taneční scénické bloky.

Soubor spolupracuje s předními hudebními autory či choreografy (Jaroslav Krček, Josef Krček, Josef Fiala, Jaroslava Smolová, Libuše Hynková, Miloš Vršecký) a současně vytváří vlastní choreografie a hudební úpravy.

Detsky folklórný súbor Prvosienka

Banská Bystrica, Slovensko

Soubor byl založený v roce 1980. Uměleckou vedoucí je od roku 1986 Iveta Bariaková, od roku 1987 spolu s Helenou Homolkovou. Velkou oporou jsou jim manželé L’ubka a Kamil Fakovi a Tereza Jazbecová. Soubor má od roku 1988 svou cimbálovou muziku, kterou aktuálně vede Braňo Jakubček.

Prvosienka se účastní nejen slovenských festivalů, ale i zahraničních. Diváci je měli šanci vidět např. v Dánsku, Bulharsku, Itálii, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Francii, Turecku, Řecku.

Z mnoha úspěchů v souboru rádi vzpomínají na festival ve francouzském Montréalu, kde získali Hlavní cenu festivalu a na domácí půdě získali na MFF Myjava Stříbrné pásmo za choreografii tance “Na šustra”. Bývalý primáš hudby Milan Berky se stal laureátem Slovenska se svými houslemi a úspěch zažila lidová hudba ve známé televizní soutěži Zem spieva. Prvosienka je navíc i vícenásobným vítězem soutěže O Ponickú fujarku.

Dětský folklorní soubor Salajenka

Soubor vznikl v roce 2006 při příležitosti konání 1. ročníku Soutěžního folklórního festivalu v Dambořicích.

V dnešní době je v souboru celkem 40 dětí ve věku 3–15 let a tvořící dvě skupiny. U mladších dětí se soustředíme na dětské hry, písně a říkadla z Hanáckého – Slovácka.

V našem repertoáru najdete pásmo o Mlynářích (inspirací nám býval mlýn, který v Dambořicích stával) či Žabáci – kde se soustředíme na hry u potoka.
I starší skupina Salajenky využívá především písní a tanečních kroků z Hanáckého –Slovácka, také se učíme základní taneční kroky polky, valčíku či obkročáku. Nebojíme se však zabrousit i do okolních regionů, takže v našem repertoáru najdete např.: pásmo dívčích skočných ze sousedního regionu Kyjovské dolňácko…

Vedoucími souboru jsou Barbora Kafková, Magdalena Hamanová, Barbora Živělová a Lenka Martiňáková.

doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

Přednáška badatele z Ústavu etnologie FF UK, autora několika odborných monografií včetně sbírek současného folkloru Černá sanitka, které se dočkaly televizního, divadelního a filmového zpracování, se zamyslí nad rolí folkloru v soudobé globalizované společnosti se zvláštním důrazem na Českou republiku.

Termínem „folklor“ je dnes označováno značné množství fenoménů – od uměleckých forem prezentovaných folklorními soubory přes historické artefakty v národopisných muzeích a skanzenech, až po více či méně umělé lokální či národní „tradice“, vytvářené pro marketingovou podporu turismu.

Přednáška se pokusí do této chaotické situace vnést určitý řád za pomoci přístupů akademické etnologie a folkloristiky a představit nejrůznější polohy folkloru v širší perspektivě – včetně rozdílů mezi folklorem, fakelorem, folklorismem, neofolklorismem a folkloreskou.

Dětský folklorní soubor Šumavánek

Během působnosti souboru Šumava se zrodila myšlenka o založení dětského folklorního souboru, kde by se lidové písně a tance šířily také mezi dětmi. V roce 1983 založila Irena Valentová dětský folklorní soubor v Klatovech, který dostal jméno Šumavánek. Na její práci navázal Zdeněk Valenta ml. za pomoci Hany Červenkové. V současnosti soubor vede Olga Reitmajerová s pomocí Terezy Taichmanové a Adriany Mlćákové.

V současné době tančí děti ve věku 3 — 17 let. Šumavánek se pravidelně účastní soutěžních přehlídek a mnoha dětských folklorních festivalů.

Cílem souboru je zajistit pokračovatele dospělého souboru Šumava. Členové dětského souboru jsou zárukou, že říkanky, písně a tance našeho kraje nezaniknou a budou pokračovat v šíření lidové kultury svého regionu — Pošumaví — Klatovsko.

Folklorní soubor Šumava

Folklorní soubor Šumava vznikl v r. 1956 v Klatovech. Založila jej Jarmila Horejcová a na její práci navázali Dagmar Altmanová, Dagmar Hostýnková, Hana Haladová, Zdeněk Valenta st., Irena Valentová, Iveta Lízancová.

V současné době je vedoucí souboru Denisa Valentová spolu se Šárkou Štěrbovou Krejčovou.

Soubor od svého založení sbírá, uchovává a šíří lidové umění oblasti Klatovska a Pošumaví. Svůj repertoár měli tanečníci možnost předvést na mnoha folklorních festivalech doma i v zahraničí.

Pro všechny tanečníky je folklor velkým koníčkem, kterému se věnují od útlého dětství. Neméně podstatnou částí souboru Šumava je hudební složka, kterou v současnosti vede Jan Hrdina.